Vzdělání pro mého psa

Chodí váš pes do školy? Tak si zaslouží vysvědčení, nebo diplom za patřičné vzdělání!

Malenivský studijní program je pro žáky školy, kteří si chtějí prověřit dovednosti svého psa přezkoušením v poslušnosti a tím získat list o jeho vycvičení.

Na jaké přezkoušení se může malenivský žák přihlásit? 

Přezkoušení zakončené vysvědčením

Pro žáky kteří mají odcvičeno v rozmezí 10 až 50 hodin výcviku.

U tohoto přezkoušení je dovoleno používat pamlsky.
Psi kteří neodcvičili více jak 20 hodin výcviku, lze pamlsky i navádět.


Přezkoušení zakončené maturitním vysvědčením

Pro žáky kteří mají odcvičeno v rozmezí 50 až 100 hodin výcviku.

U tohoto přezkoušení je dovoleno odměnit psa pamlsky po dokončení cviku.

Přezkoušení zakončené diplomovou prácí v poslušnosti se získáním titulu TrD - Vycvičený pes.

Pro žáky kteří mají odcvičeno více jak 100 hodin výcviku.

Samostatná práce psa a psovoda bez používání pamlsků.

Jak a kdy se přihlásit na přezkoušení?

Naše škola přezkoušení a tím slavnostní předání vysvědčení a diplomů pořádá několikrát ročně v pravidelných rozestupech.

Podrobné informace konzultujte se svým lektorem.