Pokročilý výcvik psa

  • Podmínkou je základní ovladatelnost psa (zhruba na úrovni základního výcviku).
  • Specializujeme se na povely, které jsou přípravou na zkoušky poslušnosti psa, pracovní upotřebitelnosti, či perfektní zvládnutí aportu. 
  • Pachové práce - učíme psy stopovat, rozlišovat a hledat ztracené předměty.
  • Překážky - příprava na zkoušky a závody či zpestření výcviku

Obsah pokročilého výcviku

Přinášení předmětu

povel: "aport"
cílem cviku je aby pes zvedal a přinášel předměty na pokyn svého pána

Vysílání psa vpřed

povel: "vpřed"
cílem cviku je naučit psa na povel vybíhat do určeného směru na danou vzdálenost

Plazení

povel: "plaz"
cílem cviku je naučit psa se na pánův povel plazit

Návyk na střelbu

pes se naučí chovat lhostejně k nárazovým zvukům - jak mít o starost méně na Silvestra. K dispozici je i CD s rušivými hluky.

Překážky

povel: "vpřed" případně "zpět"
cílem cviku je zdolaní dané překážky dle příslušného zkušebního řádu