Základní výcvik psa

  • Začít můžete již od 3 měsíců stáří psa
  • Každý pejsek a jeho pán by jím měli projít
  • Naučíte se povely nepostradatelné pro běžný život
  • Naučíte se, jak porozumět svému psu, jak ho správně vychovat a jak ho naučit "lidské řeči".
  • Polidšťování svého psa je největší chybou a dochází tím k nespokojenému soužití vás dvou.
  • Já budu správným učitelem pro Vás a naučíme se spolu, abyste byli správným učitelem pro Vašeho pejska.
  • Základní výcvik probíhá v úvodních 20-ti hodinách.

Obsah základního výcviku

Přivolání

povel: "ke mně"

pes na první povel poslušně a rychle přiběhne k pánovi

Ovladatelnost psa na vodítku

povel: "k noze"

základní postoj

je výchozím postavením při výcviku a jeho cilem je na povel rychle zaujmout správné místo u pána

chůze u nohy a obraty na místě a za pochodu

cílem cviku je, aby pes doprovázel ukázněně pána při chůzi i klusu, při obratech na místě a změnách směru za pochodu

Polohy u nohy

povel: "sedni-lehni-stůj"

pes musí daný povel rychle a poslušně splnit, provádí se po levém boku pána

Dlouhodobé odložení

povel: "zůstaň"

cílem cviku je naučit psa zůstat samostatně na určeném místě, v určené poloze na určitou dobu aniž by pes toto místo opustil nebo danou polohu změnil

Přerušení nežádoucí činnosti

povel: "fuj"

cílem cviku je vytvořit spojistost mezi povelem a reakcí psa, aby tento povel mohl být uspěšně využit k přerušení nežádoucí činnosti psa, především tehdy když je pes vzdálen od pána

Ulehnutí psa na dálku

povel: "lehni"

cilem cviku je aby pes okamžitě ulehnul a zůstal na vzdáleném místě od pána

Tréninkový prostor Malenivy

Malenivská škola se nachází v krásném klidném prostředí, uprostřed lesů a těsné blízkosti Vitického potoka.

Ukázat