Diplomovou práci mohou vypracovat a obhájit žáci naší školy, kteří absolvovali 100 a více hodin výcviku.

 

Diplomová práce se skládá ze samostatné práce psovoda a psa. Účelem diplomové práce je prokázat, že psovod je schopen samostatně tvůrčím způsobem prokázat vycvičenost psa.

Základní kritéria pro diplomovou práci:


1. Chůze u nohy s obraty
Chůzi u nohy provádí psovod se psem podle kritérií cviku chůze u nohy VCM 3 .

2. Obraty na místě
Obraty se provádějí vpravo vbok, vlevo vbok a čelem vzad. Psovod se psem obraty na místě může provádět v libovolném pořadí, avšak každý obrat musí předvést minimálně 2x. Obraty na místě mohou byt zapojeny do prvního cviku chůze u nohy.

3. Volno s přivoláním
Cvik volno s přivoláním si může psovod vybrat ze dvou variant. Volno s přivoláním psa ke mně, nebo volno s přiřazením psa za chůze k noze.

4. Odložení za pochodu
Odložení za pochodu psovod se psem musí předvést tak, že pes bude zaujímat dvě polohy a to v libovolném pořadí. Při prvním odložení za pochodu se psovod vrací ke psu a u druhého odložení za pochodu psa přivolává.

5. Polohy psa
Polohy provádí psovod se psem u jeho levé nohy nebo na vzdálenost, kterou si psovod sám upraví. Provádí-li psovod se psem polohy kratší jak 5 kroků od psa, nelze jeho celkovou práci vyhodnotit s vyznamenáním.

6. Aport
Psovod se psem musí předvést dva aporty:  1) Aport volný 2) Aport přes překážku skokem nebo šplhem

7. Překážky jedním směrem
Jedním směrem musí psovod se psem předvést jednu zvolenou překážku, kterou pes nevykonával ve cviku 6

8. Překážky tam i zpět
Překážku tam i zpět musí psovod se psem předvést jednu ze zvolených překážek, kterou pes nevykonával ve cviku 6 a 7

9. Volitelný cvik
Aport k psovodovi - na vzdálenost minimálně 40 kroků (odložení aportu v polovině úseku)
Překážka jedním směrem žebříkovitého typu
Odložení za pochodu v poloze kterou pes nepředvedl ve cviku 4

10. Dlouhodobé odložení
Dlouhodobé odložení psovod provádí zády ke psu ve vzdálenosti minimálně 20 kroků, na minimální dobu 5 minut. Provádí-li psovod odložení čelem ke psu, nelze jeho celkovou práci vyhodnotit s vyznamenáním.

Cviky provádí psovod se psem v přesně daném pořadí. Přesun mezi jednotlivými cviky je stále hodnocen. Pes musí být pod neustálou kontrolou.

Povolené překážky:
Skok vysoký - 40 cm pro malá plemena, 80 cm pro velká plemena.
Áčko - skok šplhem.
Kladina s náběhovými prkny z každého směru
Pro volitelný cvik 9 překážka vodorovný žebřík, nebo kladina s náběhovými žebříky z každého směru.

Hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním, červený diplom.
Psovod se psem vykonal bezchybně provedenou práci. Je prokázaná výborná vycvičenost psa. Psovod má výbornou povelovou techniku. Pes celou práci vykonal bez použití vodítka.

Prospěl, modrý diplom
Je prokázaná vycvičenost, spolupráce, ochota psa k práci. Psovod má výbornou povelovou techniku. Pes vykonal poslušnost s částečným použitím vodítka.

Neuspěl
Pes není schopen odcvičit dva, nebo více cviků. Pes je opakovaně mimo vliv psovoda a to i při chůzi mezi jednotlivými cviky. 
Psovod se chová nesportovně, v průběhu celé doby přezkoušení tahá, škube psa vodítkem.