Vysvědčení je pro žáky školy, kteří absolvovali základní poslušnost a chtějí si své dovednosti ověřit prvním přezkoušením.

Co Vás čeká při přezkoušení?

  • Přezkoušení se skládá ze základních cviků jako je, chůze u nohy, obraty na místě, přivolání psa ke mně, přiřazení do základního postoje, poloh psa a povelu zůstaň.

  • Hodnotí se spoluráce, součinosti psa s psovodem a ochota k práci.

  • Cviky jsou přezkušovány tak, aby je mohli vykonávat i ti nejmladší žáci školy.

  • Je dovolena pejska odměňovat pamlsky po každém vykonaném cviku.

  • Nejmladší žáci mohou pejska odměńovat a vést pomocí pamlsků.

Kvalifikace na vysvědčení

Každý přezkušovaný cvik se hodnotí stupněm prospěchu.

1 - Vborně
2 - Velmi dobře
3 - Dobře
4 - Uspokojivě
5 - Neuspokojivě
 

 

Celkový prospěch žáka se hodnotí konečným stupněm prospěchu:

Prospěl s vyznamenáním - Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném přezkušovaném cviku horší než stupeň 2 - velmi dobrý a průměrný prospěch není horší než 1,5.

Prospěl - Žák prospěl není-li klasifikace v některém přezkušovaném cviku vyjádřena stupňem 5 - neuspokojivě.

Neprospěl - Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém z přezkušovaných cviků vyjádřena stupněm 5 - neuspokojivě.

Chování psa se hodnotí:

1 - Velmi vyrovnané

2 - Vyrovnané

3 - Nevyrovnané