Kladení vlastní stopy

Vlastní stopa 210 kroků dlouhá, 3 úseky, 2 lomy (cca 90 stupňů), 3 předměty psovoda různých materiálů (kůže, dřevo, textil), 30 minut stará. 

Místo a směr stopy určuje vždy rozhodčí. Nášlap stopy se provádí tak, že kladeč na určeném místě asi 30 vteřin klidně stojí nebo mírně našlapuje, aby pachově zdůraznil začátek stopy. Kolík označující začátek stopy zabodne do země vlevo. Stopa se pokládá volným krokem bez zadupávání, je nepřípustné prošlapování lomů, popřípadě jiné zvýrazňování. Ukončení stopy se provádí tak, že po položení posledního předmětu, který stopu ukončuje, pokračuje kladeč v přímém směru ještě přibližně deset kroků, aniž by sled stopy přerušoval. Kladení celé stopy musí být po celou dobu sledováno rozhodčím. Kladení stopy má vliv na udělené body za vypracování stopy.

Náhled stopy:
stopa na vcm

Hlášení a odhlašování

Psovod se hlásí rozhodčímu se psem již připraveným k zahájení práce.

Pokud je pes veden na stopovacím vodítku, je již připnuté na řetízkový (povinný) obojek, nebo na postroj. Jeho délka je 10 metrů. Psovod oznamuje způsob jakým pes předměty označuje. Pes musí předměty označovat shodným způsobem, který psovod sdělil rozhodčímu. Jsou uznávány dva způsoby označování předmětů,zvedáním, nebo označováním. Kombinace těchto způsobů není dovolena.

Zvedání - pes může stát, sedět nebo aportovat – kombinace poloh je možná.

Označení - pes může stát, sedět nebo ležet – kombinace poloh je možná. 

Po ukončení stopy hlásí psovod rozhodčímu ukončení cviku a ukáže nalezené předměty.

Vypracování stopy

Vypracování stopy probíhá na volno, nebo na stopovacím vodítku. Při práci na volno, může mít pes postroj. Při práci na stopovacím vodítku o délce 10 metrů, musí být toto vodítko připnuto na řetízkovém (povinném) obojku, nebo na postroji. Čas k vypracování 15 minut.

Stopa vede od nášlapu vždy rovně. Jakmile pes zachytí počátek stopy, psovod jej vypouští na celou délku stopovacího vodítka a sám psa následuje. Tento odstup je nutno dodržovat v průběhu celé stopy, a to i v případě, kdy pes pracuje na volno. Je-li pes na stopovacím vodítku, nesmí být jím ovlivňován. Příležitostné chválení psa resp. opakování povelu „hledej“ nebo „stopa“ není chybou. Používání těchto povelů na lomech a v blízkosti předmětů není dovoleno. Jakmile pes označí nebo zvedne předmět, jde psovod ke psu a zvedne předmět nad hlavu. Pes se uvádí na stopu vždy od nohy psovoda. Psovod uchopí stopovací šňůru u psa a nechává si ji prokluzovat  v ruce až ke konci. Toto platí i při uvádění psa na stopu po označení předmětu (nevracet se na konec šňůry)

Bodování

Rozhodčí uděluje body za nalezení jednotlivých předmětů, za vypracování lomů a za vypracování celé stopy.  

Na každý předmět má rozhodčí toleranci 0 až 10 bodů. Na každý lom má rozhodčí toleranci 0 až 10 bodů. Na vypracování celé stopy má rozhodčí toleranci 0 až 50 bodů.