Zkušební řád VCM-J

1) chůze u nohy - na vodítku

Cvik začíná základním postojem se psem na vodítku, které psovod drží volně prověšené v levé ruce. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové i posunkové povely.

Průběh cviku se skládá z chůze, obratů na místě a obratů za pochodu. Celý cvik je rozepsán na obrázku. Je dovoleno používat zvukový povel "k noze". Povely se smí použít pouze při vycházení, u každého obratu na místě, při změně rychlosti chůze, obratech za pochodu a zastavení. Cvik končí základním postojem.

chuze

2) volno - s přivoláním ke mně

Cvik začíná základním postojem s neupoutaným psem. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové i posunkové povely.

Průběh cviku: psovod ze základního postoje dává povel "k noze" a vychází se psem přímým směrem. Dalším povelem "volno" psovod vysílá psa (ten se musí vzdálit minimálně na deset metrů). Na pokyn rozhodčího psovod zastavuje a povelem "ke mně" přivolá psa, který před něj předsedá (psovod se může natočit směrem ke psu). Povelem "k noze" psovod usměrní psa do základního postoje a tím cvik končí. Jestliže se pes nevzdálí od psovoda, nebo je v tomto úkonu pomalý, může rozhodčí znovu vyzvat psovoda, aby použil povel "volno"(cvik upraven k 1.5.2016)

3) odložení - vleže bez přivolání

Cvik začíná základním postojem se psem na vodítku, které psovod drží volně prověšené v levé ruce. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové i posunkové povely.

Průběh cviku: psovod v základním postoji dává povel "k noze" a vychází se psem přímým směrem. Po určité vzdálenosti povelem "k noze" zastavují. Dalším povelem "lehni" psovod odkládá psa i s vodítkem a pokračuje přímým směrem od psa až do následujícího pokynu rozhodčího. Po pokynu rozhodčího se psovod vrací zpět k ležícímu psu tak, aby pes ležel vedle levé nohy. Po přiřazení zdvihne vodítko tak, že pes musí zůstat ležet a až na povel "sedni" usměrní psa do základního postoje a tím cvik končí.

4) polohy psa - u nohy

Cvik začíná základním postojem se psem na vodítku, které psovod drží volně prověšené v levé ruce. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové i posunkové povely.

Průběh cviku: na pokyny rozhodčího dává psovod v základním postoji tyto povely "lehni, sedni, stůj". Tento cvik je přezkušován tak, aby pes přecházel z polohy do polohy. 

5) dlouhodobé odložení - psovod čelem

Cvik začíná základním postojem s neupoutaným psem. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové i posunkové povely.

Průběh cviku: ze základního postoje dává psovod povel "lehni", následně "zůstaň" a jde přímým směrem od psa. Až na pokyn rozhodčího zastavuje a otáčí se ke psu. Pes musí zůstat v odložení po celou dobu, po kterou je přezkušován další pes z poslušnosti (cvik 1 až 4). Na výzvu rozhodčího jde psovod ke psu a přiřadí se tak, aby pes ležel vedle levé nohy. Povelem "sedni" pes usedá do základního postoje a tím cvik končí.