Pro zájemce malenivských závodů. Prosím pozorně čtěte.

Pro zájemce malenivských závodů. Prosím pozorně čtěte.

Od 1.1. 2018 dochází ke změně pravidel v hodnocení Velké ceny Maleniv. Při hodnocení VCM 3,2,1, už lze získat maximalní počet bodů 100 místo 200. Proto byla upravena výsledková tabulka poháru a všem účastníkům závodu byli všechny body vyděleny dvěma. Tím zůstává zachované kompletní pořadí všech účastníků závodu.

Také byla snížena bodová hranice pro postup do vyšší úrovně v kategorii VCM 3,2,1. Dle starých pravidel to bylo 150 bodů (75% úspěšnost). Podle nových pravidel stačí k postupu 70 bodů (70% úspěšnost).