DŮLEŽITÉ!! Informace pro účastníky závodu

DŮLEŽITÉ!! Informace pro účastníky závodu


Propozice letní Velké ceny Maleniv 2020 


07:45 hodin - Prezence účastníků VCM 3, 1

08:00 hodin - Zahajovací nástup účastníků závodu

08:15 hodin - Závod kategorie VCM 3

10:15 hodin - Závod katetegorie VCM 1

11:30 hodin - Vyhlášení výsledků pro VCM 3, 1

pohar MM

 

12:45 hodin - Prezence VCM - J

13:00 hodin - Zahajovací nástup účastníků závodu VCM - J

13:15 hodin - Závod kategorie VCM - J

17:00 hodin - Vyhlášení výsledků pro VCM - J

 

Háravé feny:


Háravé feny musí účastník závodu nahlásit pořadateli co nejdříve.

Háravá fena může nastoupit k závodům a bude přezkoušena jako poslední.