DŮLEŽITÉ!! Informace pro účastníky závodu.
DŮLEŽITÉ!! Informace pro účastníky závodu.

Propozice letní Velké ceny Maleniv

  • 07.40 h. - 08.00 h. Prezence všech účastníků závodu. (losování pořadí)

  • 08.00 h. Zahajovací nástup všech účastníků závodu.

  • 08.10 h. - 09.40 h. Závod kategorie VCM - J (junioři)

  • 09.40 h. - 11.40 h. Závod pro katetegorii VCM 3

  • 11.40 h. - 12.20 h. Exhibiční závod kategorie VCM 2

  • 13.30 h. Závěrečné vyhlášení výsledků.

Háravé feny:

Háravé feny musí účastník závodu nahlásit pořadateli co nejdříve.

Háravá fena může nastoupit k závodům a bude přezkoušena jako poslední.