POZOR! Další pokračování úspěšného Cupu je na světě.

POZOR! Další pokračování úspěšného Cupu je na světě.

Domino CUP

Start: 20.8.2016 8:00 hodin

Startovné 250,- Kč 

Akce je výhradně pro žáky Malenivské školy.
 

Je tady další díl slavného malenivského závodu.

Letos už po čtvrté budou mezi sebou bojovat vaši psi v dovednosti a rychlosti na překážkové dráze a psovodi v jednotlivých týmech v okolní malenivské přírodě. 
Celý Malenivy CUP bude v duchu hry domino. Nebude také chybět speciální ocenění psovoda cenou Zlatý pes.

Na letošním cupu bude probíhat rozdělení účastníků závodu do týmu podle pořadí odeslaných přihlášek.

Závod bude složen z 5 družstev.

Rozdělení do družstev bude probíhat dle této tabulky:

1. pes 2. pes 3. pes 4. pes 5. pes
Mia Charlie Bora Eliška Rocky
Týna Monty Galatea Blaženka Jack
Ginny Maya Kikipu Atina Anděla
Bax Čenda Bessy Sam Gaya
Speedy Famian Duffy Julinka Dusty


Maximální počet přihlášených je 30. Přihlášený v pořadí 31,32 a další budou zařazeni do závodu jako náhradníci.

Pořadatel postupně zveřejňuje přihlášené účastníky závodu, datum a čas jejich přihlášení, které generuje tento systém přihlašování. 

V případě odstoupení, nebo vystornování přihlášky místo v družstvu obsadí náhradník v pořadí. 

Přihláška zde

Prosíme všechny účastníky závodu, aby přišli oblečeni v barvách svého týmu.


Pokyny k platbě startovného:

1) Po odeslání přihlášky se přihlášený účastník závodu zavazuje uhradit startovné na účet pořadatele nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení e-mailu s pokyny k platbě. 

2) V případě, že pořadatel ve stanovené lhůtě neobdrží startovné, přihlášku účastníka závodu stornuje.

3) Pokud se přihlášený účastník z nějakého důvodu nemůže zúčastnit závodu, musí tuto skutečnost co nejdříve sdělit pořadatelům. Startovné pořadatel nevrací.

Přihlášení účastníci závodu s uhrazeným startovným:

Červené družstvo:
Jan Petrák a Mia
Jana Ježková a Charlie
Barbora Kuncová a Bora
Helena Hejhalová a Eliška
Hana Červenková a Rocky

Modré družstvo:
Klára Michková a Týna
Mariana Krupová a Monty
Michaela Moisesová a Galatea
Hana Hejhalová a Blaženka
Lucie Rziebová a Jack

Oranžové družstvo:
Martina Hošťálková a Ginny
Barbora Michková a Maya
Jan Šubrt a Kikipu
Eva Spilková a Atina
Věra Kolářová a Anděla

Zelené družstvo:
Jana Hovorková a Bax
Anna Holubová a Čenda
Nikola Homolová a Bessy
Miroslava Fišerová a Sam
Jana Handšuhová Smutná a Gaya

Žluté družstvo:
Lucka Volfová a Speedy
Romana Špindlerová a Famian
Petra Mestická a Duffy
Pavel Turoň a Julinka
Denisa Fedaková a Dusty